joi, 20 decembrie 2018

Cum s-ar spune - А мы пойдем другим путем!

RO/ENG
Cum s-ar spune - А мы пойдем другим путем! Este o nouă formă de manifestare a unei puteri hibride asupra instituțiilor statului Republicii Moldova, care compromită legislația privind combaterea corupției, ce electorală și a abuzurilor administrative în stat, în ciuda declarațiilor politice frumoase. 

De ce spun ca avem guvernare hibridă? 

Răspunsul e simplu. Deși există pluralismul politic, toate procesele din stat sunt cel mai mult influențate de dominația partidului sau de anumite cercuri. In Moldova există organizații neguvernamentale, o anumită libertate de exprimare, multe partide, alegeri la care pot participa. Însă, din cauza faptului că politicile dominante din partea cercurilor politice sau ale partidului de guvernământ utilizează instrumente nedemocratice, posibilitatea opoziției de a veni la putere se reduce la zero. Asta e posbili dacă vom fi inerți, vom fi miopi, vom tolera aceste derapaje. 

Decizia ne aparține - ori rămânem inerți, miopi și toleranți acestor derapaje, ori fiecare ne implicăm pentru a da jos Guvernarea Hybridă. 

How to say - А мы пойдем другим путём! (Yet we will take a different way forward!) – Message of the rulling party – Pro-Moldova. It is a new form of manifestation of a hybrid power over the institutions of the Republic of Moldova, which compromises the legislation on the prevention of corruption and administrative abuses in the state despite the good political statements.

Why do I say we have hybrid governance? Although there is political pluralism, all processes in the state are most influenced by domination party or certain circles. In Moldova there are non-governmental organizations, a certain freedom of expression, many parties, choices to which they can participate. However, because the dominant policies of the political circles or the ruling party use undemocratic instruments, the opposition's ability to come to power is reduced to zero.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Eroii nu mor niciodată - 12 iulie 1992

Să nu uităm  1. Plutonierul de poliție Sergiu Andreev s-a născut la 22 iunie 1971 în satul Cioara, raionul Hâncești, într-o familie de ț...