vineri, 4 mai 2018

Ce totuși prevede ETIAS - Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile. Din prima sursă

De mai mult timp unele surse media de pe Bâc, dar şi din Federaţia Rusă prezintă ştiri cu privire la:
În acest articol voi prezenta informaţii detaliate ce înseamnă acest sistem ETIAS.


Informație generală

La 25 aprilie, reprezentanții permanenți au confirmat un acord la care s-a ajuns între președinția Consiliului și reprezentanții Parlamentului European privind propunerea referitoare la un sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS).
ETIAS va permite verificările în avans și, dacă este necesar, refuzarea autorizațiilor de călătorie pentru resortisanții țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză care călătoresc către spațiul Schengen. Sistemul va contribui la îmbunătățirea securității interne și la prevenirea imigrației ilegale, va proteja sănătatea publică și va reduce întârzierile la frontieră prin identificarea persoanelor care ar putea reprezenta un risc în unul dintre aceste domenii, înainte ca acestea să ajungă la frontierele externe.

Funcționarea sistemului

Sistemul se va aplica resortisanților țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză. Aceștia vor fi nevoiți să obțină o autorizație de călătorie înainte de plecare, prin intermediul unui formular de cerere online. Pentru fiecare cerere, solicitantul va fi obligat să plătească o taxă aferentă autorizației de călătorie în valoare de 7 EUR.
Informațiile prezentate în fiecare cerere vor fi prelucrate în mod automat în raport cu alte baze de date relevante ale UE și ale Interpolului pentru a stabili dacă există motive pentru a refuza autorizația de călătorie. Dacă nu sunt identificate rezultate pozitive sau elemente care necesită o analiză suplimentară, autorizația de călătorie va fi eliberată în mod automat și rapid. Se estimează că acesta va fi cazul pentru majoritatea cererilor.
În cazul în care există un rezultat pozitiv sau un element care necesită analiză, cererea va fi prelucrată manual de către autoritățile competente. În acest caz, unitatea centrală a ETIAS va verifica mai întâi dacă datele înregistrate în dosarul de cerere corespund datelor care au generat un rezultat pozitiv. În caz afirmativ sau dacă persistă îndoieli, cererea va fi prelucrată manual de către unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil. Eliberarea sau refuzul unei cereri care a generat un rezultat pozitiv va avea loc în cel mult 96 de ore de la prezentarea cererii sau, în cazul în care au fost solicitate informații suplimentare, în cel mult 96 de ore de la primirea acestor informații.
Înainte de îmbarcare, va trebui ca operatorii de transport aerian și operatorii de transport maritim să verifice dacă resortisanții țărilor terțe supuși obligației de a deține o autorizație de călătorie au sau nu o autorizație de călătorie valabilă. La trei ani de la data la care ETIAS devine operațional, această obligație va începe să se aplice, de asemenea, transportatorilor internaționali care transportă pe cale terestră grupuri cu autocarul.
Autorizația de călătorie nu conferă în mod automat dreptul de intrare sau de ședere; polițistul de frontieră este cel care va lua decizia finală cu privire la acest lucru.

Și cel mai important - 
Autorizația de călătorie este valabilă pentru o perioadă de trei ani sau până la sfârșitul perioadei de valabilitate a documentului de călătorie înregistrat în timpul introducerii cererii, oricare dintre acestea survine mai întâi.

Nu este necesar să o faceți de câte ori veți intra în spațiul Schengen!!!

Etapele următoare

În prezent, întrucât acordul a fost confirmat de reprezentanții permanenți, în numele Consiliului, regulamentul va fi înaintat Parlamentului European pentru a fi supus unui vot în primă lectură și, ulterior, Consiliului spre adoptare. Sisitemul ETIAS ar trebui să fie operațional până în anul 2020. 

Care sunt obiectivele acestui sistem:
Obiectivele generale: 
1. Consolidarea gestionării integrate a frontierelor și întărirea securității interne. 
2. Contribuirea la facilitarea călătoriilor. 

Funcția principală a ETIAS ar consta în verificarea informațiilor transmise de către resortisanții țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză, prin intermediul unei cereri online, înainte de sosirea lor la frontierele externe ale UE, pentru a stabili dacă aceștia prezintă anumite riscuri în materie de migrație neregulamentară, securitate sau sănătate publică. Verificarea s-ar efectua prin prelucrarea automată a fiecărei cereri prin confruntarea cu alte sisteme de informații ale UE, prin consultarea unei liste speciale de supraveghere din ETIAS și prin utilizarea unor reguli de verificare clar definite. Această examinare ar permite să se stabilească faptul că nu există indicii concrete sau motive întemeiate care să împiedice eliberarea unei autorizații de călătorie. Prin introducerea cerinței conform căreia toți resortisanții țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză trebuie să aibă o autorizație de călătorie valabilă, UE se va asigura că toți vizitatorii sunt verificați înainte de sosire. În consecință, ETIAS va întări securitatea internă a UE în două moduri: în primul rând, prin identificarea persoanelor care prezintă un risc în materie de securitate înainte ca acestea să ajungă la frontierele externe Schengen și, în al doilea rând, prin punerea informațiilor la dispoziția autorităților naționale de asigurare a respectării legii și a Europol, în cazul în care acest lucru este necesar. În prezent, aproximativ 1,4 miliarde de persoane din circa 60 de țări din întreaga lume pot beneficia de regimul de călătorii fără viză în Uniunea Europeană. Numărul de resortisanți ai țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză care vor călători în țările Schengen va continua să sporească, cu o creștere preconizată de la 30 de milioane în 2014 la 39 de milioane în 2020. Aceste cifre demonstrează necesitatea de a institui un sistem care să fie în măsură să evalueze și să gestioneze potențialele riscuri în materie de migrație neregulamentară și securitate prezentate de resortisanții țărilor terțe care călătoresc în UE, în conformitate cu obiectivele politicii UE privind liberalizarea vizelor. ETIAS este, așadar, necesar și pentru a facilita trecerea frontierelor externe Schengen de către resortisanții țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză. Autorizația ETIAS ar fi obținută printr-un proces de solicitare a eliberării acesteia care ar fi simplu, ieftin, rapid și care, în cea mai mare parte a cazurilor, nu ar necesita alte etape suplimentare de verificare. Odată ce solicitanții primesc autorizația de călătorie, aceștia ar avea un indiciu timpuriu fiabil privind admisibilitatea în spațiul Schengen, ceea ce reprezintă o îmbunătățire semnificativă pentru călători în comparație cu situația actuală. Chiar dacă decizia finală privind autorizarea intrării în spațiul Schengen va fi luată în continuare de polițiștii de frontieră la frontierele externe în conformitate cu Codul frontierelor Schengen, ETIAS va reduce în mod considerabil numărul de cazuri de refuz al intrării la punctele de trecere a frontierei. Polițiștii de frontieră vor putea vedea dacă persoana aflată în fața lor a obținut sau nu o autorizație de călătorie înainte de a ajunge la frontieră. Persoanele cărora le-a fost refuzată autorizația nu vor irosi timp și bani pentru a călători în spațiul Schengen. Astfel, ETIAS va reduce, de asemenea, costurile suportate de operatorii de transport pentru a returna pasagerii de la frontierele maritime și aeriene. 

Obiective specifice: Principalele obiective de politică specifice ale ETIAS sunt: 
1. consolidarea eficacității verificărilor la frontiere prin introducerea cerinței conform căreia călătorii exonerați de obligația de a deține viză trebuie să aibă o autorizație de călătorie; 
2. asigurarea unei evaluări coordonate și armonizate a resortisanților țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză prin consultarea statelor membre relevante, atunci când este necesar; 
3. reducerea numărului de cazuri de refuz al intrării la frontierele externe, reducându-se astfel și volumul de lucru al polițiștilor de frontieră în ceea ce privește tratarea acestor cazuri; 
4. contribuirea la prevenirea, depistarea și investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave.

Mai multe informații pentru documentare le găsiți pe pagina oficială a sistemului ETIAS aici sau aici.

INFORMAȚIA ESTE PUTERE, INFORMAȚI-VĂ CORECT

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

EROII NU MOR NICIODATĂ 24 aprilie 1992

Să nu uităm 23 aprilie 1992  1. Sergent Vârlan Alexandru, născut la 31 ianuarie 1972 în satul Cocieri, raionul Dubăsari. Căzut pe câmpul...